Urządzenie Shoefresh odkurz odkurzaczem i/lub przetrzyj wilgotną szmatką z małą ilością delikatnego środka czyszczącego np. mydła. Zwróć szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wlotu powietrza z tyłu urządzenia.

Nigdy nie używaj w tym celu, agresywnych i żrących środków czyszczących oraz twardych szczotek lub druciaków.

Nigdy nie zanurzaj ani nie opłukuj urządzenia Shoefresh pod bieżącą wodą.