Ozon (O3) jest tymczasową, niestabilną formą tlenu (O2), która powstaje naturalnie. Warstwa ozonowa (ozonosfera) w ziemskiej stratosferze pomaga chronić ziemię przed wpływem szkodliwego promieniowania z kosmosu. Ozon ma również bardzo silne właściwości dezynfekujące. Jest naturalnym środkiem bakteriostatycznym oraz uszkadzającym ścianki grzybów oraz pleśni i jednocześnie usuwa powstający przez nie zapach.

Gaz ozonowy powstaje na skutek działania promieniowania ultrafioletowego w wysokich partiach atmosfery. Ozon powstaje również podczas silnych wyładowań elektrycznych – burze z piorunami. Urządzenie Shoefresh zawiera specjalny generator ozonu, który działa podobnie do uderzeń pioruna, czyli produkuje ozon poprzez wyładowanie elektryczne.

Ozon posiada bardzo charakterystyczny zapach, który można porównać do zapachu powietrza po silnej burzy z piorunami. Zapach takiego powietrza to właśnie zapach ozonu.