Tak. Wysokie stężenie ozonu w powietrzu może prowadzić do problemów z oddychaniem, bólów głowy, nosa i gardła. Zadbaliśmy o to, aby urządzenie Shoefresh produkowało tylko taką ilość ozonu, jak jest niezbędna do usunięcia brzydkiego zapachu i zabicia drobnoustrojów. Urządzenie spełnia najostrzejsze normy unijne i staje się rekomendowanym przez holenderskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego standardem higieny.

Mimo wielu powyższych atutów ozonu, zawsze rekomendujemy i podkreślamy, aby użytkować urządzenie Shoefresh w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.